ПРОЕКТИРАНЕ

“ВЕРМОНТ 1” ЕООД изготвя индивидуални интериорни решения и проектиране за вашия дом, офис, хотел или заведение. В спектъра на нашата дейност са включени всички услуги на интериорния дизайн, включително 3D визуализация на интериори с конкретни материали, форми, цветове, мебели и декорации.

Етапите, през които протича интериорният проект са следните:

• Заснемане на обекта;

• Идейна фаза - изготвяне на идеен проект с предложение за функционално зониране и планиране на пространството, изготвяне на обща интериорна концепция и определена стилистична насоченост, дизайн и избор на мебели, цветови решения;

• 3D визуализиране;

• Работна фаза - изготвяне на технически чертежи, необходими за реализацията на одобрения от клиента проект; подбор на необходимите материали, мебели и декорации; изготвяне на количествена сметка и спецификации; контакт с доставчици и подизпълнители.

За да удовлетворим Вашите изисквания и изготвим оферта в най-кратък срок, е необходимо да следвате следните стъпки:

1. Свържете се с нас чрез телефон, електронна поща или попълнете формата, приложена на нашата интернет страница, за уточняване на среща с дизайнерите ни. Провеждаме съвместна работна среща, на която очакваме да изложите своите идеи и изисквания, след която ние ще се запознаем и проучим обекта, за да формираме стойността (цената). Ще получите по електронен път нашата оферта и образец на договор, с посочени условия и цена.

2. След подписване на договора, следва проектиране и заснемане на обекта.

3. Етапи на проекта - преди начало на етапите клиента извършва авансово плащане, което е конкретизирано в договора.

  

1-ви – изготвяне на идеен проект.

Предлагаме Ви различни варианти за планиранена функционалното разпределение на пространството, стилистична насоченост, дизайн на мебели, цветови решения, разработени според Вашите изисквания и определящи характера на интериора.
След одобряване на конкретен вариант, е необходимо да го подпишете, с което потвърждавате избора си. Изготвят се необходимите технически чертежи, които се приемат чрез подписване на Протокол.
2-ри – избор на детайли.

Дизайнерът ще Ви предложи различни варианти и комбинации на най-подходящите мебели, материали и оборудване, декоративни елементи, подхождащи функционално и вписващи се в замислената дизайнерска концепция за Вашия интериор. Подготвят се 3D визуализации на интериора, с конкретните материали, цветове, мебели, и чертежи на нестандартните и специфични детайли и декорации на пространството, обект на интериорен дизайн.

  

3-ти – разработване на детайлен интериорният проект.

Въз основа на избора се подготвят съответните технически чертежи, с конкретни размери, обосновка и спецификация. Подписвате техническата документация, включваща всички необходими чертежи за изпълнението на интериорния проект и акт за извършената работа. Правите авансово плащане за третия етап на дизайн - проекта. Клиентът получава окомплектована цялата техническа документация, подбрани мебели, материали и оборудване, качени и предадени на цифров носител.
Следва окончателно плащане.- По Ваше желание може да изготвим приблизителен бюджет за ремонтната работа и да Ви предоставим оферти от подизпълнители и доставчици в различни ценови категории.

- Продължавайки съвместна работа, Вие можете да ползвате нашите услуги по декориране за текстил, декоративни предмети, осветителни тела и др., както и авторски надзор. Целта на авторския надзор – контрол на строителните дейности, своевременни корекции и изменения при възникнали неточности, комуникация между различните подизпълнители, проследяване на доставките на довършителни материали, мебели и оборудване. Контролът гарантира качествена и прецизна реализация за изпълнението на проекта.

Студиото предлага изработване на колажи от ваши любими фотографии. Те са чудесен подарък и спомен за вас, близки и приятели – любители на оригиналността – за всеки повод и празник. Забавни и весели, с дизайн специално за вас, те внасят много настроение, усмивки и скъпи моменти.

Колажите са и начин да се оживи интериора. Те винаги изглеждат оригинално, имат индивидуалност и арт звучене.
Вие ще получите колажите в електронен вид във формат jpg и подготвени за печат.